Obmedzenie prevádzky

Obmedzenie prevádzky

  • 25 novembra, 2021
  • Posted By admin

Vážení zákazníci, v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19 na základe predpisu č. 428/2021 Z.z. – Uznesenia vlády Slovenskej republiky č.695, z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a na priatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 25.11.2021 sa obmedzuje sloboda pohybu zákazom vychádzania v čase od 05,00 hod. do 01,00 hod. nasledujúceho dňa, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje :

– na cestu zamestnanca do zamestnania a späť a na cestu podnikateľa na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domu,
– na cestu do maloobchodnej prevádzky alebo obdobného miesta a späť, podľa prílohy č. 1 citovaného uznesenia vlády, t.j. výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, v ktorých je možno tovar zakúpený na diaľku prevziať, vrátiť alebo reklamovať pri dodržaní podmienok aktuálnych opatrení pri ohrození verejného zdravia nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR podľa osobitného predpisu – tovar zakúpený najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného uznesenia vlády môžeme tovar vydať podnikateľom, ktorí tovar potrebujú na výkon svojej podnikateľskej činnosti alebo nepodnikateľom, ktorý tovar potrebujú pre svoju stavbu takým spôsobom, že si tovar alebo výrobu objednáte e-mailom alebo telefonicky a tovar Vám podľa dohody môže byť buď dovezený na miesto stavby, alebo si ho môžete prísť vyzdvihnúť do prevádzky ako výdajného miesta, kde Vám bude vydaný po jeho predchádzajúcom zaplatení.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného uznesenia vlády môžeme tovar vydať podnikateľom, ktorí tovar potrebujú na výkon svojej podnikateľskej činnosti alebo nepodnikateľom, ktorý tovar potrebujú pre svoju stavbu takým spôsobom, že si tovar alebo výrobu objednáte e-mailom alebo telefonicky a tovar Vám podľa dohody môže byť buď dovezený na miesto stavby, alebo si ho môžete prísť vyzdvihnúť do prevádzky ako výdajného miesta, kde Vám bude vydaný po jeho predchádzajúcom zaplatení.

Z dôvodu mimoriadnej situácie Vás žiadame, aby ste pri prevzatí tovaru či už formou donášky alebo prevzatia na prevádzke používali ochranné rúška na tvár, dezinfekciu na ruky alebo rukavice a dodržiavali odstupovú vzdialenosť od našich zamestnancov minimálne 1 meter.

Category

This will close in 0 seconds