Zákazník náš pán

Zisťovanie potrieb zákazníka prostredníctvom komunikácie s nimi a pružným reagovaním na ich požiadavky, odlíšiť sa od konkurencie a udržať si ich dôveru.